Pokorný & Matějka

PROFIL

Advokátní kancelář Pokorný & Matějka byla založena v roce 1999 a jejími společníky jsou JUDr. Miroslav Pokorný, advokát působící v advokacii od roku 1991 a JUDr. Petr Matějka, advokát, působící v advokacii od roku 1996. Můžeme nabídnout především pružnost a osobní přístup, velmi dobrou znalost českého práva a právní problematiky s mezinárodními prvky.

Od roku 1999 poskytujeme široké spektrum právních služeb s orientací na obchodní právo, zejména zakládání a změny všech forem společností, včetně fúzí, akvizic, rozdělení, likvidací a přeměn právních forem, správu a inkaso pohledávek, nekalou soutěž, ochranu hospodářské soutěže a kompletní smluvní problematiku. Samozřejmou součástí našich právních služeb je i poradenství v oblasti práva pracovního, práva nemovitostí a práva duševního vlastnictví. Při naší činnosti úzce kooperujeme se stálým okruhem vybraných notářů, exekutorů, znalců, auditorů, daňových poradců a patentových zástupců, a tím jsme schopni zabezpečit komplexní právní servis.

Jako součást kvalitních právních služeb můžeme nabídnout aktivní komunikaci v cizích jazycích, zejména angličtině a němčině. V našem případě se jedná o jazykové znalosti získané dlouhodobými, zejména studijními pobyty v zahraničí. Z tohoto důvodu je také naše klientela tvořena především dceřinými společnostmi zahraničních společností a mezinárodních koncernů, zejména z Německa, Rakouska, Holandska, Irska, USA, ale také ze Slovenska. Standardně proto spolupracujeme s advokátními kancelářemi v těchto zemích.