Pokorný & Matějka

PRÁVNÍ SLUŽBY

  • komplexní právní poradenství a zastupování v oblasti obchodního práva
  • poskytování porad a konzultací v oblastech občanského práva, správního práva, autorského práva, pracovního práva a v dalších právních oblastech dle potřeb klienta
  • sepisy právních rozborů a stanovisek
  • příprava a sepis žalob, smluv, připomínek ke smlouvám a jiným podáním a písemnostem právního charakteru dle potřeb a požadavků klienta
  • správa a inkaso pohledávek
  • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
  • zastupování při jednáních před soudy a jinými státními orgány
  • obhajoba v trestním řízení
  • právní poradentví v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory